0000-00-00 00:00:00

2 Kasım 2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren; “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince belirlenen “Üniversitemiz Akademik Birimlerinin Norm Kadroları”nın kullanılması; 2019 yılı Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi ihtiyaçları dikkate alınarak Üniversitemiz Senatosu’nun 26/12/2018 tarihli toplantısında, 2018.31.01 sayılı Kararınca aşağıda belirtilen şekliyle uygun görülmüş olup, anılan  yönetmeliğin 4. maddesinin 8. fıkrası gereğince yayınlanmaktadır.

2019 yılı Norm Kadro Planlaması için tıklayın...