2015-12-18 16:28:00

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malulleri ve yakınlarına tanınan istihdam hakkı kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu belirlenerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve Üniversitemize yerleşmeye hak kazanan adayların atamasının yapılabilmesi için aşağıda istenilen belgelerle birlikte 08 Ocak 2016 Cuma günü saat 17:00’ye kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Süresi içinde evraklarını teslim etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. 

  1. Diploma,  geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
  2. Mezuniyet belgesi yurtdışından alınmışsa diploma denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
  3. Sonuç belgesi
  4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Aslının yanınızda bulunması gerekmektedir)
  5. Adli sicil kaydı (veya beyanı)
  6. Sağlık kurulu raporu (veya beyanı)
  7. Askerlik belgesi (veya beyanı)
  8. Mal Bildirimi
  9. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 6 adet fotoğraf
  10. Dilekçe (Tıklayınız)

Not: Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Başvuru Adresi:

Abdullah Gül Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Sümer Kampüsü Barbaros Mah. Erkilet Bulvarı

Kocasinan/KAYSERİ

Tel: 0 352 338 88 28