2018-09-26 12:00:00

Kısmi Zamanlı Öğrenci Duyurusu Hakkında

Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştırılması kapsamında 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci statüsünde çalışmak isteyen öğrenciler, aşağıda isimleri belirtilen birimlere 27-28.09.2018 / 1-2.10.2018 tarihleri arasında başvuru yapacaklardır. Başvuru sonrasında birim komisyonları tarafından 03.10.2018 tarihinde mülakat yapılacak olup, kısmi zamanlı öğrenci olarak seçilecek isimlere sonuçlar 05.10.2018 tarihinde mail ile bildirilecektir.

Birim

Kişi Bazında Haftalık Çalışma Süresi

Kişi Sayısı

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

10 (Saat)

4

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü

10 (Saat)

5

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

8 (Saat)

4

Aday Öğrenci İletişim Koordinatörlüğü

8 (Saat)

36

Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğü

6 (Saat)

3

   

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

10 (Saat)

2

   

Bilgisayar Mühendisliği

4 (Saat)

6

Makine Mühendisliği

10 (Saat)

3

Endüstri Mühendisliği

5 (Saat)

2

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

15 (Saat)

2

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışabilme Şartları

 

(1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya bu bursu alma şartlarını haiz ve başkaca vakıf veya kurumlardan karşılıksız burs almakta olan öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, KZÖ olarak geçici işlerde çalıştırılabilir.

a) Üniversitede kayıtlı öğrenci olmak (tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenciler hariç),

b) Üniversite öğrenimi içerisinde disiplin cezası almamış olmak,

c) Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

ç) Daha önce KZÖ ile Üniversite arasında yapılan sözleşmesi çalıştığı birim ve/veya SKSDB tarafından feshedilmemiş olmak,

d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

 

(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak, disiplin cezası almamış olmak dışında diğer şartlar aranmaz.

 

Not:  

-Kısmi Zamanlı Öğrenci statüsünde birimlere başvuru yaparak çalışmak isteyen öğrenciler mülakat saatini başvurdukları birimden öğreneceklerdir.

-Kısmi Zamanlı Öğrenci statüsünde çalışmak isteyen öğrenciler birden fazla birimde görev alamayacaklardır.

 

Başvuru formu için tıklayın: http://www.agu.edu.tr/userfiles//basvuru_formu.xls