2018-08-17 16:30:00

Abdullah Gül Üniversitesi’nin (AGÜ) akademik başarılarına bir destek de YÖK' ten geldi. AGÜ, “100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi” kapsamında öğretim üyesi başına en fazla doktora bursiyeri alan üniversitelerden biri oldu.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından,  Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik politikalarında yükseköğretim odaklı hedefleri arasında "Doktora derecesine sahip insan kaynağının nicelik ve nitelik olarak artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması" kapsamında başlatılan projede AGÜ’ye önemli miktarda doktora bursiyeri destekleme imkanı sağlanacak.

Proje, ülkemizin öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretmek amaçlı doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için, Yükseköğretim tarihinde ilk kez “100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi” adıyla başlatıldı.

YÖK tarafından oluşturulan panel değerlendirme sistemiyle farklı üniversitelerden gelen öğretim üyelerince yapılan değerlendirme sonucunda, AGÜ, 5  farklı doktora programı (Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mimarlık ve Biyomühendislik) için belirlenen 10 farklı araştırma alanında (Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama, Telekomünikasyon, Mimarlık, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği, Mikro ve Nanoteknoloji, Robotik, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Biyomedikal ve Biyomedikal Teknolojiler, Veri Bilimi, Biyoenformatik-Biyoistatistik) yapılacak doktora tez çalışmalarını desteklemek amacıyla doktora bursiyeri desteklemeye hak kazandı.

Bu program kapsamında doktora öğrencilerine 4-5 yıl için 12 ay boyunca (karşılıksız) ayda 2000 TL burs (çalışanlar için 500 TL) verilecek. Ayrıca, başarılı öğrenciler için üniversitemiz tarafından da konaklama imkânı sağlanabilecek. YÖK’ün 100 / 2000 Doktora Bursları Programı kapsamında aşağıdaki araştırma alanlarında ve belirtilen doktora programlarına başvurular 2018-2019 güz yarıyılında eğitime başlamak üzere alınacak.

YÖK 100/2000 programıyla ilgili detaylı bilgi için :

http://www.agu.edu.tr/userfiles//GSES/100_2000_Usul_ve_Esaslar_2018.pdf

linkinden bilgi alınabilir.

Nasıl Başvuru Yapılabilir?

Başvurular 11 Eylül 2018 10:00’a  kadar

https://sis.agu.edu.tr/faces/public/lisansustuBasvuru.xhtml adresi üzerinden yapılacak.

Mülakatlar ise 12 Eylül 2018 tarihinde saat 10:00’da yapılacak ve sonuçlar aynı gün açıklanacak.

Kayıtlar ve ders seçimi yine aynı gün 12 Eylül 2018 Çarşamba günü gün içerisinde yapılacak.

Başvurularda Fen Bilimleri Enstitüsü’nün sitesinde ilan edilen başvuru koşulları aranacak.

Başvurularla ilgili detaylı güncel bilgileri http://fbe.agu.edu.tr  linkinden alabilirsiniz.

BAŞVURU TAKVİMİ

 Başvuru Tarihleri

 15 Ağustos - 11 Eylül 2018 10:00

 Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

 11 Eylül 2018

 Mülakat Sınavı

 12 Eylül 2018- 10:00-12:00

 Kayıt ve Ders Seçimi

 12 Eylül 2018- 14:00-17:00

 Kazananların YÖK’e Bildirilmesi

 14 Eylül 2018


Başvuru Yapılacak Programlar, Araştırma Alanları :

Tez Çalışması Yapılacak Araştırma Alanı

Başvuru Yapılacak Doktora Programı

Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.
Endüstri Mühendisliği A.B.D.

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.
Endüstri Mühendisliği A.B.D.
Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği A.B.D.

Telekomünikasyon

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.

Mimarlık

Mimarlık A.B.D.

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği A.B.D.
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.
Biyomühendislik A.B.D.

Mikro ve Nanoteknoloji

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.
Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği A.B.D.

Robotik, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.
Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği A.B.D.

Biyomedikal ve Biyomedikal Teknolojiler

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.

Veri Bilimi (Büyük Veri, Veri Madenciliği, Veri Depolama ve Veri Analitiği, Örüntü Tanıma)

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.
Endüstri Mühendisliği A.B.D.

Biyoenformatik-Biyoistatistik

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.


Öğrenci burs başvuru şartları

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

e) Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.

f) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak.

BAŞVURU KOŞULLARI

Yabancı Dil Puanı:

1. YDS, YÖKDİL, ÜDS, KPDS, e-YDS Puanı: En az 73* (Sınav tarihinden itibaren 5 Yıl geçerlidir.)
​2. TOEFL Puanı: En az 87 IBT
3. PTE: En az 74
4. * (2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi Güz yarıyılında başvuracak öğrenciler 60 YÖKDİL-YDS puanı veya diğer eşlenik puanlarla başvurabilir. 1. Yarıyılın sonunda öğrenci 73 veya eşlenik puana sahip dil belgesini Enstitüye teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde öğrencinin ilişiği kesilecektir.)

Yüksek Lisans Derecesi ile Başvuranlar için Not Ortalaması:

Lisans Mezuniyeti: 60,33/100 - 2,30/4,00

Yüksek Lisans Mezuniyeti: 76,66/100 – 3,00/4,00

Lisans Derecesi ile Başvuranlar için Not Ortalaması:

Lisans Mezuniyeti: 76,66/100 - 3,00/4,00

ALES Puanı:

Doktora Programına Yüksek Lisans diplomasıyla başvuranların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) SAY puanının en az 70 olması, Graduate Record Examination (GRE) genel sınavından eski puan türünde en az 680, yeni puan türünden en az 153 olması, Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından en az 500 olması gerekir.

Doktora Programına Lisans diplomasıyla başvuranların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) SAY puanının en az 80 olması, Graduate Record Examination (GRE) genel sınavından eski puan türünde en az 720, yeni puan türünden en az 156 olması, Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından en az 590 olması ve Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.0/4.0 olması gerekir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

* Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan çevrim tablosunun esas alınacaktır.

* Doktora programına Tezli Yüksek Lisans diplomasıyla başvuran adayların yerleştirme puanları hesaplamasında; ALES SAY puanının %50’si, Lisans mezuniyet not ortalamasının   %10’u,Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u ile mülakat notunun %30’u değerlendirilir ve başarılı sayılabilmeleri için toplam değerlendirme puanı en az 75 olmalıdır.

* Doktora programına Lisans diplomasıyla başvuran adayların yerleştirme puanları hesaplamasında;   ALES SAY puanının  %50’si,  Lisans mezuniyet not ortalamasının  %15’i ile mülakat notunun %35’i değerlendirilir ve başarılı sayılabilmeleri için toplam değerlendirme puanı en az 75 olmalıdır.

ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

 

BAŞVURU İÇİN

KESİN KAYIT İÇİN

 

- Başvurular http://sis.agu.edu.tradresinden internet ortamında yapılacak olup, belgelerin sisteme taranarak yüklenmesi ve mülakat sınavına gelirken asıllarını veya noter onaylı fotokopilerini getirilmesi gerekmektedir.

Başvuruda istenen tüm belgelerin asılları ya da noter onaylı sureti ile kayıt yapılacaktır.

 

Dört (4)  adet fotoğraf (adayı tanıyabilecek şekilde karşıdan çekilmiş vesikalık olmalıdır).

 

- Lisans diploması, Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (Not: Mezuniyet döneminde olan öğrencilerden transkript istenir.)

Nüfus cüzdanı onaylı sureti

 

Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi

 

Adayların kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

- ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi

 

-Yabancı dil veya eşdeğer sınav sonuç belgesi

Posta ile kayıt yapılmaz.

 

- Not durum belgesi (transkript)

Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

 

- İki (2) adet referans mektubu

 

- Özgeçmiş (CV)

 

 

- Fotoğraf

 

 

-Portfolyo (Tasarım çalışmaları, yazılı ödev, yayın ve çalışmalardan örnekler)

 

 

- Niyet mektubu (araştırma hedeflerini de içerecek şekilde İngilizce yazılacaktır)

 

 

İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanların ya da tahrifat yapanların,  sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz.

 

Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

 

Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.

 

Başvuru için tıklayınız