2018-07-18 09:01:00

2018/1 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize yerleşmeye hak kazanan adayların atama işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıda istenilen belgelerle birlikte 3 Ağustos 2018 Cuma günü saat 17:00’ye kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde evraklarını teslim etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

 1. Diploma, geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
 2. Mezuniyet belgesi yurtdışından alınmışsa diploma denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
 3. KPSS sonuç belgesi
 4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Aslının yanınızda bulunması gerekmektedir.2018/1 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize yerleşmeye hak kazanan adayların atama işlemlerinin)
 5. Adli sicil kaydı
 6. Sağlık kurulu raporu
 7. Askerlik durum belgesi
 8. Mal Bildirimi
 9. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet fotoğraf
 10. Dilekçe (Tıklayınız)
 11. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu – 2 Nüsha (fotoğrafı yapıştırılmış, bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmuş ve ıslak imzalı olarak hazırlanması)  

Not: Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Adresi:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Daire Başkanlığı

Sümer Kampüsü Barbaros Mah. Erkilet Bulvarı

Kocasinan/KAYSERİ

Tel: 0 352 224 88 00