2018-04-12 14:43:00

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince açıklanan EKPSS 2018/1 yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize yerleştirilen adayların; aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 26/04/2018 Perşembe günü saat 17:00’ye  kadar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi (Dilekçe Örneği için tıklayınız.)
 2. EKPSS 2018/1 Yerleştirme Sonuç Belgesi (internet çıktısı)
 3. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve aslı
 4. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
 5. Nüfus cüzdan fotokopisi ve aslı
 6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız. (2 nüsha olarak bilgisayar ortamında doldurulup ıslak imzalanacaktır. Nüfus cüzdan suretini onaylayan kısmı boş bırakılıp her bir surete fotoğraf yapıştırılarak teslim edilecektir.)
 7. Mal Bildirim Formu için tıklayınız. (el yazısı ile doldurulup imzalanacaktır.)
 8. Engel Durumunu gösterir Sağlık Kurulu Raporu. (“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu)
 9. Savcılık İyi Hal Belgesi
 10. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 11. 4 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
 12. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi için tıklayınız. (El yazısı ile doldurulup imzalanacaktır.)
 13. Halen bir kamu kurumunda çalışanlar için Hizmet Belgesi
 • Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.

BAŞVURU ADRESİ

Abdullah Gül Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Sümer Kampüsü Barbaros Mah. Erkilet Bulvarı

Kocasinan/KAYSERİ

İrtibat Tel: (0352) 224 88 00/8801