2018-03-02 13:41:00

24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. maddenin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğin 12. maddesi gereğince; “Nihai Olarak Sınava Girmeye Hak Kazananların Listesi için tıklayınız...

  • “Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması” sonuçlarına göre ayrıca değerlendirme yapılacaktır.
  • Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İşlemleri hakkındaki tüm duyurular ilgililere tebliğ edilmiş sayılacaktır, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAV İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Sınavın Uygulanma Şekli

“Sözlü Sınav”

Sözlü Sınav Tarihi

07/03/2018

Sözlü Sınav Saati

08.30

Sözlü Sınav Yeri

Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Binası

Sınava Alınma Şekli

Adaylar Sözlü Sınava; “Kimlik Belgesi” ibraz edilmek suretiyle ve nihai listede ilan edilen “Sıra Numarasına” göre alınacaktır.