2018-01-24 15:12:00

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun Ek 1. maddesi hükümleri gereğince Devlet Personel Başkanlığı tarafından 17.01.2018 tarihinde yapılan atama teklif kurası sonuçlarına göre Üniversitemize yerleştirilmesi yapılan adayların atanmalarına esas teşkil etmek üzere; başvuru için aşağıda istenilen belgeler ile birlikte 09.02.2018 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’na (Barbaros Mah. Erkilet Bulvarı Sümer Kampüsü Kocasinan/KAYSERİ) başvurmaları gerekmektedir.

-Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

-İrtibat Tel : (352) 224 88 00/8801

 GETİRİLECEK BELGELER

1. Devlet Personel Başkanlığı Atama Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),

2. Güvenlik Soruşturma Formu (indirmek için tıklayınız.) (Adaylar, formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup, fotoğraflarını yapıştırarak, bilgilerin doğru olduğunu bildiririm yerinin altındaki kısmı imzalanmış ve tarihli halde 2 nüsha asıl olarak düzenleyip teslim edeceklerdir.)

3. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi fotokopisi ve aslı,

4. Sağlık Kurul Raporu,

5. Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve aslı,

6. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf,

7. Savcılık İyi Hal Belgesi,

8. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ,

9. 3713 sayılı Kanuna göre hak sahipliği olduğuna dair belge (Gazilik ya da Şehitlik Belgesi),

10. Mal Bildirim Formu için tıklayınız. ( El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalı olmalıdır.)

11. Dilekçe (Adres ve telefon numaralarını belirtir dilekçe için tıklayınız.)