2018-01-03 14:43:00

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ İŞLEMLERİ

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLME SÜRECİ

İŞLEM

TARİH ARALIĞI

Başvuru

02-11 Ocak 2018

Tespit Komisyonu İncelemesi

12 Ocak-19 Şubat 2018

Hak Sahiplerinin İlanı

20 Şubat 2018

İlana İtiraz

21-23 Şubat 2018

İtirazın İncelenmesi

24 Şubat-01 Mart 2018

Kesin Listenin İlanı

2 Mart 2018

Sınavın Gerçekleştirilmesi

03-16 Mart 2018

Sınav Sonuçlarının İlanı

22 Mart 2018

Sınav Kuruluna İtiraz

23-26 Mart 2018

İtirazın İncelenmesi

27-30 Mart 2018

Kesin Listenin İlanı

31 Mart 2018

Hak Sahiplerinin Topluca Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesi İçin Son Gün

2 Nisan 2018

 

Başvuruda İstenen Belgeler, Başvuru Şekli

  1. Başvuru Formu
  2. Dilekçe (Öncesinde iş ile ilgili davası veya icrası varsa eklenecek)
  3. 5 Adet Fotoğraf (Güvenlik Formu verenler için (3) adet yeterli)
  4. Öğrenim Durum Belgesi
  5. Nufüs Cüzdan Fotokopisi
  6. SGK Dökümü (04/12/2017 tarihinde çalıştığı görülecek şekilde Ocak ayında alınacak)
  7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alınmadığına dair beyan

Yukarıda belirtilen evraklar bir dosya halinde hazırlanarak Temizlik personeli İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına, Güvenlik personeli Genel Sekreterlik Makamına Dilekçelerini elden teslim edecek ve kayıt numarası alacaklardır.

Sürekli işçi kadrosuna geçiş başvurusuna bulunanların başvuru belgesini eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. Yapılan incelemede gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve sınava alınmayacaklardır.

Üniversitemiz www.agu.edu.tr sayfasında yer alan Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İşlemleri hakkındaki tüm duyurular ilgililere tebliğ edilmiş sayılacaktır, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.