2017-12-25 09:08:00

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN :

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında  Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin  ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları  sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

GENEL ŞARTLAR

1-Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2-Yurt Dışında alınan diplomaların denkliğinin ÜAK tarafından onaylanmış olması şarttır.

3-Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

PROFESÖR KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecek, varsa hizmet belgesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, (yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosya ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır.

DOÇENT KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde başvurmuş olduğu bölümü belirtecek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen dört  takım dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır.

YARDIMCI DOÇENT KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalını belirtecektir. Varsa hizmet belgesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayla ile ilgili Fakülte Dekanlığına başvuru yapılacaktır.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Yönetim Bilimleri Fakültesi

Muhasebe ve Finansman

Yardımcı Doçent

5

1

Alanında doktora çalışması yapmış olmak. Uluslararası alan indeksli dergilerde yayınları bulunmak.

Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yardımcı Doçent

3

1

Alanında doktora çalışması yapmış olmak. Uluslararası alan indeksli dergilerde yayınları bulunmak.

Yönetim Bilimleri Fakültesi

Sayısal Yöntemler

Yardımcı Doçent

3

1

Alanında doktora çalışması yapmış olmak.Uluslararası alan indeksli dergilerde yayınları bulunmak.

Müh. Fak.

Siber Güvenlik

Doçent

3

1

Bilgi ve Ağ Güvenliği, Bilgisayar Ağları, Haberleşme, Bilgisayar Yazılımı ve Donanım Güvenliği veya ilgili alanlarda araştırma çalışmaları ve uluslararası taranan bilimsel dergi yayınları bulunmak, teorik veya pratik deneyimi olmak ve bu alanlardaki çalışmalara hitap eden bir doktora derecesine sahip olmak.

Müh. Fak.

Bilgisayar Yazılımı

Doçent

1

1

Makina Öğrenmesi, Yapay Zeka, Örüntü Tanıma, Bilgisayar Mimarisi, Bilgisayar Ağları, Haberleşme, Veri Madenciliği, Bilgisayar Yazılımı veya ilgili alanlarda araştırma çalışmaları ve uluslararası taranan bilimsel dergi yayınları bulunmak, teorik veya pratik deneyimi olmak ve bu alanlardaki çalışmalara hitap eden bir doktora derecesine sahip olmak.

Müh. Fak.

Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

4

1

Makina Öğrenmesi, Yapay Zeka, Örüntü Tanıma, Bilgisayar Mimarisi, Bilgisayar Ağları, Haberleşme, Veri Madenciliği, Bilgisayar Yazılımı veya ilgili alanlarda araştırma çalışmaları ve uluslararası taranan bilimsel dergi yayınları bulunmak, teorik veya pratik deneyimi olmak ve bu alanlardaki çalışmalara hitap eden bir doktora derecesine sahip olmak.

Müh. Fak.

Elektronik

Doçent

2

1

Kontrol teorisi uygulamaları, kaos teorisi ve uygulamaları ve nükleer teknolojisi konularında çalışmaları ve hakemli bilimsel dergilerde yayınları bulunmak.

Müh. Fak

Elektronik

Yardımcı Doçent

3

1

Elektrik makineler ve güç elektroniği konularında çalışmaları ve uluslararası bilimsel hakemli dergilerde yayınları bulunmak. Tercihen otomotiv sektöründe proje ve iş deneyimlerine sahip olmak.

Müh. Fak

Yöneylem Araştırması

Profesör

1

1

Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında lisans veya lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak. Akıllı sistemler konularında (akıllı ulaştırma sistemleri, akıllı şehirler, akıllı üretim, akıllı şebeke) çalışmaları bulunmak; en az bir yıl yurtdışı akademik tecrübeye sahip olmak.

Müh. Fak

Yöneylem Araştırması

Yardımcı Doçent

4

1

Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında lisans veya lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak. Büyük veri analizi, veri madenciliği veya veri analitiği gibi alanlarda uzmanlığı bulunmak ve çalışmalar  yapmış olmak; en az bir yıl yurtdışı akademik tecrübeye sahip olmak.

Müh. Fak

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

4

1

Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında lisans veya lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak. Ergonomi ve İnsan Faktörleri Mühendisliği konularında uzmanlığı ve çalışmaları bulunmak; en az bir yıl yurtdışı akademik tecrübeye sahip olmak.

Müh. Fak

Makine Mühendisliği

Doçent

1

1

Tasarım, kontrol veya robotik alanlarında çalışmaları bulunmak.

Müh. Fak

Makine Mühendisliği

Yardımcı Doçent

4

1

Tasarım, kontrol veya robotik alanlarında çalışmaları bulunmak.

Müh. Fak

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Doçent

1

2

Mikro ve nano ölçekli aygıt fabrikasyonu ve karakterizasyonu veya ileri malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu alanında araştırmalar yapmak ve uluslararası prestijli dergilerde yayınları bulunmak. Doktorasını tercihen yurtdışında tamamlamış olmak. Yüksek lisans ve doktora seviyesinde ders vermiş olmak; en az bir yıl yurtdışı akademik tecrübeye sahip olmak.

Müh. Fak

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Mikro ve nano ölçekli aygıt fabrikasyonu ve karakterizasyonu, veya ileri malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu alanında araştırmalar yapmak ve uluslararası prestijli dergilerde yayınları bulunmak. Doktorasını tercihen yurtdışında tamamlamış olmak; en az bir yıl yurtdışı akademik tecrübeye sahip olmak.

Müh. Fak

Mühendislik Bilimleri

Yardımcı Doçent

3

1

Matematik alanında doktora unvanına sahip olmak. Homoloji cebiri, öz sınıflar ve düz örtüler vb. konularda bilimsel çalışmalar ve uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak.

Müh. Fak

Geoteknik

Doçent

3

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini inşaat mühendisliği alanından almış olmak. Geoteknik alanında çalışmaları bulunmak.

Müh. Fak

Ulaştırma

Yrd.Doç.

3

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini inşaat mühendisliği alanından almış olmak. Ulaştırma konularında çalışmaları bulunmak.

Müh.Fak.

Yapı

Yrd.Doç.

1

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini inşaat mühendisliği alanından almış olmak. Yapısal Tasarım veya Yapı İşletmesi alanında çalışmaları bulunmak.

NOT:

1- İlanımız 24/12/2017 tarihinde Sözcü Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

2- En son müracaat tarihi 08/01/2018 tarihi Pazartesi Günü saat 17:00’a kadar.

Başvuru Adresi: Abdullah Gül Üniversitesi Barbaros Mahallesi Erkilet Bulvarı Sümer Yerleşkesi Kocasinan/Kayseri Tel:(0352) 224 88 00