2017-12-21 09:25:00

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN :

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında  Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin  ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları  sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

GENEL ŞARTLAR

1-Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2-Yurt Dışında alınan diplomaların denkliğinin ÜAK tarafından onaylanmış olması şarttır.

3-Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

PROFESÖR KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecek, varsa hizmet belgesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, (yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosya ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır.

DOÇENT KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde başvurmuş olduğu bölümü belirtecek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen dört  takım dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır.

YARDIMCI DOÇENT KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalını belirtecektir. Varsa hizmet belgesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayla ile ilgili Fakülte Dekanlığına başvuru yapılacaktır.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Mimarlık Fakültesi

Mimari Tasarım ve Eleştiri

Profesör

1

1

Mimari Tasarım ve Eleştiri, Mimarlıkta Bilişim, Mekan Dizim ya da Mimarlık Kültürü alanlarında ulusal ve uluslararası yayınları olmak.

Mimarlık   Fakültesi

Mimari Tasarım ve Eleştiri

Doçent

2

1

Mimari Tasarım ve Eleştiri, Mimarlıkta Bilişim, Mekan Dizim ya da Mimarlık Kültürü alanlarında ulusal ve uluslararası yayınları olmak.

Yönetim Bilimleri Fakültesi

İktisat Teorisi

Doçent

1

1

İktisat Teorisi alanında doçentlik unvanı almak.

Mimarlık  Fakültesi

Mimari Tasarım ve Eleştiri

Yardımcı Doçent

1

1

Mimari Tasarım ve Eleştiri, Mimarlıkta Bilişim   ya da Mimarlık anabilim dalında  doktora yapmış olmak.

Yönetim Bilimleri Fakültesi

İktisat Politikası

Yardımcı Doçent

4

1

İktisat Politikası Anabilim Dalında çalışmaları olmak.

Yönetim Bilimleri Fakültesi

İktisat Teorisi

Yardımcı Doçent

3

1

Kent İktisadı konusunda çalışmalar yapmış olmak veya yayınları bulunmak.

NOT:

1- İlanımız  21/12/2017 tarihinde Habertürk Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

2- En son müracaat tarihi 04/01/2018 tarihi Perşembe Günü saat 17:00’a kadar.

Başvuru Adresi: Abdullah Gül Üniversitesi Barbaros Mahallesi Erkilet Bulvarı Sümer Yerleşkesi Kocasinan/Kayseri Tel:(0352) 224 88 00