2017-12-13 09:30:00

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN :

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyeleri alınacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik , Üniversitemiz  Web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin  ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

GENEL ŞARTLAR

1-Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2-Yurt Dışında alınan diplomaların denkliğinin ÜAK tarafından onaylanmış olması şarttır.

3-Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

DOÇENT KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde başvurmuş olduğu bölümü belirtecek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen dört takım dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır.

YARDIMCI DOÇENT KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalını belirtecektir. Varsa hizmet belgesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayla ile İlgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapılacaktır.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomühendislik

 

Doçent

 

1

1

Biyosensörler konusunda bilimsel çalışmalar ve hakemli bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak.

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomühendislik

Yrd.Doç.

3

1

Kimya alanında doktora unvanına sahip olmak. Biyoorganik Kimya, Medisinal Kimya ve ilaç keşfi ile ilgili olarak antikanser aktiviteye sahip ilaçların dizaynı ve sentezlerinde çalışmalar ve hakemli bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak.

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyoenformatik

Yrd.Doç.

4

1

Biyoloji ve Genetik alanında doktora unvanına sahip olmak. Biyoenformatik, veri madenciliği ve mikroRNA tahmini konularında uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak.

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji

Yrd.Doç.

2

1

Biyoteknoloji ve Biyomühendislik alanında doktora unvanına sahip olmak. Kronik Miyeloid Lösemide hücre içi sinyal yolaklarının hedeflenmesi ve inhibisyonu alanında çalışmalar ve hakemli bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak.

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Genetik

Yrd.Doç.

3

1

Hücresel ve Moleküler Biyoloji alanında doktora unvanına sahip olmak. Kütle Spektrometresi kullanarak proteomik alanında çalışmalar ve hakemli bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak.

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyokimya

Yrd.Doç.

3

1

İmmunolojik önem taşıyan glikoproteinlerdeki glikojenlerin fiziksel yöntemler kullanılarak karakterizasyonu ve bunun insan sağlığı üzerine etkilerini inceleyen çalışmalar ve hakemli bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak.

 NOT:

1-İlanımız 13/12/2017 tarihinde Sözcü Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

2-En son müracaat tarihi 27/12/2017 tarihi Çarşamba Günü saat 17:00’a kadar.

Başvuru Adresi: Abdullah Gül Üniversitesi Barbaros Mahallesi Erkilet Bulvarı Sümer Yerleşkesi Kocasinan/Kayseri Tel:(0352) 224 88 00