2017-10-13 15:09:00

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN :

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine  öğretim üyesi alınacaktır.  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği,  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında  Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik , Üniversitemiz  Web sayfasında   yayımlanan  Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin  ilgili maddeleri   ve   657 sayılı  Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde   belirtilen şartları  sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

GENEL ŞARTLAR

1-Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2-Yurt Dışında alınan diplomaların denkliğinin ÜAK tarafından onaylanmış olması şarttır.

3-Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

PROFESÖR KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecek, varsa hizmet belgesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için) ,yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, (yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir) ,kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosya ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır.

YARDIMCI DOÇENT KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalını belirtecektir.  Varsa hizmet belgesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için) ,yayın listesi,  resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ( Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayla birlikte ilgili fakülte dekanlıklarına başvuracaklardır.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yapım ve Yapı Bilimi

 

Yrd. Doç. 

 

5

1

Yapı Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.

Yapım Teknolojileri, yapım süreci ile sürdürebilirlik ve çevresel performans üzerine araştırmaları ve yayınları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırması

Prof.

1

1

Afet Yönetimi, risk yönetimi, lojistik yönetimi, ağ tasarımı alanlarında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Yrd. Doç.

4

1

Elektromanyetik dalgalar ve sistemler, optik antenler ve indüktif ısıtma konularında çalışmaları ve uluslararası bilimsel hakemli dergilerde yayınları bulunmak. Tercihen ilgili konularda proje ve iş deneyimlerine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Bilimleri

Mühendislik Bilimleri

Yrd. Doç. 

3

1

Matematik alanında doktora sahibi olmak, cebirsel geometri, topoloji ve tekillik araştırma alanlarında çalışmaları bulunmak.

NOT:

1--İlanımız 13/10/2017 tarihinde Sabah Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

2-En son müracaat tarihi 27/10/2017 tarihi Cuma Günü saat 17:00’a kadar.

Başvuru Adresi: Abdullah Gül Üniversitesi Barbaros Mahallesi Erkilet Bulvarı Sümer Yerleşkesi Kocasinan/Kayseri Tel: (0352) 224 88 00