2017-10-10 14:00:00

Üniversitemiz personelinin maaş ve diğer özlük haklarıyla ilgili ödemelerin banka aracılığıyla yapılmasına ilişkin olarak Başbakanlık 2007/21 Sayılı Genelge uyarınca düzenlenecek olan ihale 19/10/2017 Saat: 14:00' de yapılacak olup, ihale dokümanları aşağıda yer almaktadır.

1-Promosyon İhale Şartnamesi

2-Banka Promosyonu Teklif Alma Duyurusu

3-Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu

4-Banka Yetkili Mektubu

5-Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu