2017-07-28 11:40:00

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN :

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve doçent kadrolarına atanacaklar daimi statüde çalıştırılacaklardır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

GENEL ŞARTLAR

1- Başvurular ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile  yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- 657 sayılı Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartların taşınması gerekmektedir.

3- Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin ÜAK tarafından onaylanmış olması şarttır.

4- Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

PROFESÖR KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde başvurmuş olduğu anabilim dalı belirtecek, varsa hizmet belgesi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını (yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen (6 nüsha) dosya ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır.

DOÇENT KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde başvurmuş olduğu anabilim dalı belirtecek, varsa hizmet belgesi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için) yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen (4 nüsha) dosya ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır.

YARDIMCI DOÇENT KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalı belirtecektir.  Varsa hizmet belgesi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için) yayın listesi,  resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri       (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4 nüsha) dosyayla birlikte ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuracaklardır.

Birimi

Unvanı

Anabilim Dalı

Derece

Adet

Aranan nitelikler

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Yardımcı Doçent

Uluslararası İlişkiler

3

1

Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak. Küresel göç ve toplumsal cinsiyet alanlarında çalışmaları bulunmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Yardımcı Doçent

Siyaset Bilimi

3

1

Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak. Nicel araştırma yöntemleri, siyasi davranış ve domokrasi kültürü alanlarında çalışmaları bulunmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Yardımcı Doçent

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

3

1

Çalışma sosyolojisi, cumhuriyet tarihi, toplumsal hareketler konularında yayın ve çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Doçent

Elektronik

2

1

Nanokristal malzemeler ve optoelektronik aygıtlar konusunda çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Yardımcı Doçent

Elektronik

3

1

Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Bilgisayar Mühendisliği alanlarının birinde tercihen yurtdışında tamamlamış olmak, gömülü sistemler, yüksek performanslı sistemler, sistem tasarımı, donanım ve yazılım güvenliği konusunda çalışmaları bulunmak.

Mimarlık Fakültesi

Yardımcı Doçent

Mimari Tasarım ve Eleştiri

1

1

Mimari Tasarım alanında doktora yapmış olmak, kamusal mekân üzerine araştırma ve yayınları bulunmak.

Mimarlık Fakültesi

Yardımcı Doçent

Mimari Tasarım ve Eleştiri

1

1

Mimari Tasarım alanında doktora yapmış olmak, mimarlık ve etik üzerine araştırma ve yayınları bulunmak.

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Profesör

Biyomühendislik

1

1

Biyomühendislik alanından yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Faj gösterim, gen terapi, RAFT polimerizasyonu, polimerik miseller ve sıcaklığa duyarlı polimerler üzerine çalışmalar ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınları bulunmak.

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yardımcı Doçent

Biyomühendislik

3

1

Kimya Mühendisliği Bölümü’nden lisans ve Biyomühendislik alanından doktora derecesine sahip olmak. Kemik doku mühendisliği için elektro-eğrilmiş polimerik esaslı doku iskeleleri üzerine çalışmalar ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınları bulunmak.

NOT: 

  1. En son müracaat tarihi 11/08/2017 günü saat 17.00 kadar,
  2. İlanımız Sözcü  Gazetesinde 28/07/2017 tarihinde yayımlanmıştır.
  3. Eğitim dili İngilizce olan veya yurt dışında doktora yapmış olan adaylar hariç diğer adayların yukarıda istenilen belgelere ilaveten yabancı dil belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Adresi: Abdullah Gül Üniversitesi Barbaros Mahallesi Erkilet Bulvarı Kocasinan / KAYSERİ

Tel: 0352 224 88 00