2015-10-23 16:25:00

20/10/2015 tarihli Üniversitemiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu'nun Kararları doğrultusunda:
1- Adayların sınav giriş belgelerinin 03-06 Kasım 2015 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığından teslim almalarına,
2- Sınavın Üniversitemiz Rektörlük binasındaki dersliklerde sınav giriş belgelerinde belirtilen salonlarda yapılmasına karar verilmiştir.
3- Sınavda sorulacak  soruların konulara göre dağılımının ekte sunulduğu şekliyle olmasına karar verilmiştir.