2015-09-29 09:17:00

“Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” hükümleri gereğince Üniversitemizde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacağından 31 Ağustos 2015 – 11 Eylül 2015 tarihleri arasında ilgili sınava katılmak isteyen personelimiz müracaatlarını yapmıştı.
Üniversitemiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunun müracaatları değerlendirmesi sonucunda, bütün adayların başvurusu uygun bulunmuş olup sınava katılacak personele ait isim listesi ve başvuru yapılan birimler aşağıda açıklanmıştır.

Liste için tıklayınız...