2015-09-16 14:41:00

Öğrenci Köyünde kalacak öğrencilerimizin kayıt esnasında aşağıdaki belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

  1. Öğrenci Köyü kayıt Formu (Önceden doldurulup, Öğrenci Köyü Yönetimine verilmelidir.)
  2. 2 Fotoğraf,
  3. Nufus Cüzdanı Örneği,
  4. Sağlık Durumunu bildirir rapor. (Şeker, Kalp, Tansiyon, Astım gibi kronik hastalığının olup olmadığı)

Yabancı öğrencilerden istenecek belgeler

  1. Öğrenci Köyü kayıt Formu (Önceden doldurulup, Öğrenci Köyü Yönetimine verilmelidir.)
  2. 2 adet Fotoğraf
  3. Nufus Cüzdanı Örneği
  4. Sağlık Raporu (Kronik bir hastalığı olup olmadığı)
  5. Türkiye' de oturmasına izin verildiğine dair belge.
  6. Pasaportun onaylı örneği.