2015-08-31 14:24:00

Üniversitemiz birimlerinde münhal bulunan unvanlı kadrolar için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının açılmasına 26/08/2015 tarih ve 1168 sayılı Rektörlük Oluru ile karar verilmiştir. Sınavla ilgili başvuru şartlarını içeren kılavuz ve başvuru dilekçesi aşağıda yayınlanmıştır.

Sınava başvuru yapacak olan personelin, Üniversitemiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu Kararı gereğince, ilgili kılavuzda belirtilen takvim çerçevesinde görev yaptığı birime başvuru dilekçesini doldurup imzalayarak, mezuniyet ve hizmet belgeleri ile birlikte kapalı zarf içerisinde (zarfın sol üst köşesine başvuruda bulunan adayın adı, soyadı belirtilmiş şekilde) 31 Ağustos 2015 – 11 Eylül 2015 tarihleri arasında teslim etmesi, birimlerin başvuruları aldıktan sonra kapalı zarfları açmadan, bu başvuruları bir üst yazı ile birlikte 14 Eylül 2015 tarihinde Personel Daire Başkanlığına göndermesi gerekmektedir.

Başvuru Klavuzu için tıklayınız...

Başvuru Dilekçesi için tıklayınız...