0000-00-00 00:00:00

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Makina Mühendisliği lisans 2. sınıf, Pakistanlı öğrenciler Syed Faiz Ali ve Fasih Munir Malik’in, Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emin Faruk Keçeci'nin danışmanlığında, IGI Global yayınevi tarafından 2019 yılında yayınlanacak olan “Additive Manufacturing Technologies From an Optimization Perspective” (Optimizasyon Perspektifinden Eklemeli İmalat Teknolojileri) isimli kitapta iki kitap bölümünü yazmak için önerileri kabul edildi.

“Optimization of Additive Manufacturing for layer Sticking and Dimensional Accuracy” (Katman Yapışması ve Boyutsal Doğruluk için Ekelemeli İmalatın Optimizasyonu) başlıklı bir bölüm boyut doğruluğu sağlanırken baskı sıcaklığının tabaka yapışma üzerindeki etkisini açıklıyor.

İlişkinin kanıtlanması için teorik modelleme ve deneysel testler gerçekleştirilecektir. Bu tip bir formülasyon daha sonra bir dilimleme programına uyarlanabilir, böylece program istenen boyutsal doğruluk ve tabaka yapışmasını elde etmek için bazı baskı parametrelerini otomatik olarak seçiyor.

Diğer bölüm ise “Geometrical Calibration in Additive Manufacturing: From an Ellipse to a Circle” başlığını taşıyor ve temel olarak konusu 3 boyutlu baskının daha verimli olması için basılı parçalarda gözlemlenen boyutsal yanlışlıkların giderilmesini konu ediniyor. Bu bölümün amacı ise verilen boyut ve geometri ile bir tasarımın verilen boyut ve geometri arasındaki korelasyonu bulmak. Özellikle, Z ekseni üzerinde dikey olarak 3 boyutlu yazdırıldığında dairelerin tasarımı çalışılacak. Teorik formülasyon, dikey eksende basılmış eğrilerin düzeltme yöntemini kanıtlamak için deneyler ile doğrulanacak.

Yaparak öğrenmeye önem veren Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin özellikle AGU-Maker Space Laboratuvarında (http://make.agu.edu.tr/past.php) edindikleri eğitimle ile bu kitap bölümlerini yazıyor.