2017-11-30 13:15:00

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emrah Acar, AGÜ’de seminerler verdi.

Proje ve Yapım Yönetimi alanında çalışmaları bulunan Doç. Dr. Acar, mimarlık pratiği, üretim ilişkileri ve inovasyon konularına odaklanan “Innovation in Construction Management” başlıklı ilk seminerini Mimarlık Bölümü Misafir Öğretim Üyesi Dr. Buket Metin tarafından yürütülmekte olan ARCH 421 Building Technologies dersi kapsamında verdi.

Mimarlık Fakültesi Seminerler Dizisi kapsamında gerçekleştirilen “Design for Disaster” başlıklı ikinci seminerde Acar, afet, yapılı çevre ve mimarlık eğitimi konularına odaklanarak örnekler üzerinden konunu önemine vurgu yaptı.