2015-07-06 18:45:00

TÜBİTAK, YÖK  ve TÜİK'in yanı sıra,  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB, TPE, TÜBA, TTGV ve üniversitelerin katkı sağlayarak hazırladıkları,  üniversitelerin, girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” açıklandı.

Buna göre, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) de girişimci ve yenilikçi 50 üniversite arasında yer aldı. AGÜ,  son 5 yılda açılan üniversiteler arasında listeye birinci olarak girerek büyük bir başarı elde etti.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile üniversiteler, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları ele alınarak sıralanıyor.