2015-06-18 15:27:00

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi kadrosu değerlendirme sonuçları için tıklayınız...

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Araştırma Görevlisi kadrosu değerlendirme sonuçları için tıklayınız...

Yabancı Diller Yüksekokulu 5. Derece Okutman kadrosu değerlendirme sonuçları için tıklayınız...

Yabancı Diller Yüksekokulu 7. Derece Okutman kadrosu değerlendirme sonuçları için tıklayınız...

Rektörluk Okutman kadrosu değerlendirme sonuçları için tıklayınız...    

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN DEĞERLENDİRME SINAVINI KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1- Dilekçe

2- (Yeni tarihli) Savcılık Belgesi

3- Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ya da Noter Tasdikli Sureti

4- Transkrip Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti

5- Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden)

6- ALES ve Yabancı Dil Belgesinin Aslı

7- 8 adet Fotograf

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

9- Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

10- Yükseklisans Öğrenci Belgesi

Not: Kazanan adayın, en geç 24/06/2015 tarihine kadar yukarıda belirtilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.