2017-01-06 11:39:00

ABDULLAH GÜL ÜNVERSTESAkademik Tevik Ödenei Bavuru Takvimi

  • 04-16 Ocak 2017 arası dahil: Teşvikten yararlanmak isteyenler, YÖKSİS’ten alınan çıktı ile birlikte birimler bazında kurulan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna başvurularını yaparlar.

  • 17-27 Ocak 2017 arası dahil: Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları, yapılan başvuruları değerlendirirler. Gerektiğinde başvuru sahiplerinden ilave belgelendirme isteyerek değerlendirmelerini tamamlayıp karara bağlarlar ve 27 Ocak 2017 tarihinde değerlendirme raporlarını, belgeleri ile birlikte Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna sunarlar.

  • 27 Ocak-08 ubat 2017 arası dahil: Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, başvurularla ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunun sunduğu raporları ve belgeleri, gerektiğinde Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarından ve başvuru sahiplerinden ilave belgeler isteyerek değerlendirir ve değerlendirme sonuçlarını karara bağlayarak ilan eder.

  • 08-15 ubat 2017 arası dahil: Başvuru sahipleri, ilan edilen sonuçlara ilişkin itirazları varsa yazılı olarak, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna duyuru tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sunarlar.

  • 15-21 ubat 2017 arası dahil: Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, yapılan itirazları 5 (beş) iş günü içerisinde değerlendirerek kararını verir ve itiraz sahiplerine bildirir. İtirazlar sonucunda Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun vereceği kararlar kesindir.